HomeLista norm

Lista norm

Normy

 • 1EN 1073-1
  Wymagania i metody badań wentylowanej odzieży ochronnej zabezp. użytkownika przed skażeniem radioaktywnymi pyłami
 • 2EN 1073-2
  Skażenie radioaktywnymi cząstkami.
 • 3EN 1082-1
  Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciamii ukłuciami nożami ręcznymi - cz. 1
 • 4EN 1082-2
  Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciamii ukłuciami nożami ręcznymi - cz. 2
 • EN 1146
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur
 • 5EN 1149-1
  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne cz. 1: Metoda badania rezystywności powierzchniowej
 • 6EN 1149-5
  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - cz. 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
 • EN 1150
  Odzież ochronna - Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania
 • EN 12477
  Rękawice ochronne dla spawaczy
 • EN 12941
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur
 • EN 12942
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Oczyszcz. sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski
 • 7EN 13034
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dot. odzieży zapewniającej ograniczoną skut. ochrony przed c. chemikaliami
 • EN 13356
  Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania
 • EN 136
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie
 • 8EN 13832-1
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 1: Terminologia i metody badań
 • 9EN 13832-2
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - cz. 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych
 • 10EN 13832-3
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - cz. 3: Wymagania dot. obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach lab.
 • EN 13921
  Środki ochrony indywidualnej -- Zasady ergonomiczne
 • EN 140
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14052
  Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
 • 11EN 14058
  Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem
 • EN 14126
  Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
 • EN 143
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14328
  Odzież ochronna - rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem. Wymagania i metody badania
 • EN 14387
  Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz (-e). Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14404
  Środki ochrony indywidualnej - Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej
 • 12EN 14605-A
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
 • 13EN 14605-B
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
 • EN 149
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące. Wymagania, badanie, znakowanie.
 • EN 166
  Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
 • EN 169
  Ochrona ind. oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dot. współcz. przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 170
  Ochrona ind. oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dot. współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 171
  Ochrona ind. oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią. Wymagania dot. współcz. przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 172
  Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do użytku przemysłowego. Wymagania.
 • EN 1731
  Ochrona indywidualna oczu - Siatkowe ochrony oczu i twarzy
 • EN 175
  Ochrona oczu i twarzy przy spawaniu i technikach pokrewnych
 • EN 1827
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego -półmaski pochłaniające, filtrująco- pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdech. z oddzielnymi elem. oczyszcz
 • EN 1836
  Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnych
 • EN 340
  Podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej zaprojektowanej dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.
 • 14EN 342
  Wymagania i metody badań parametrów odzieży ochronnej, chroniącej przed zimnem w temperaturach poniżej -5°C.
 • 15EN 343
  Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem
 • EN 352-1
  Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Nauszniki przeciwhałasowe.
 • EN 352-2
  Ochronniki słuchu. Wkładki przeciwhałasowe.
 • EN 352-3
  Ochronniki słuchu. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
 • EN 352-4
  Ochronniki słuchu - Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.
 • EN 352-5
  Ochronniki słuchu. Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu. Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • EN 352-6
  Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem sygnału elektroakustycznego. Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • EN 352-7
  Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania -cz. 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
 • EN 352-8
  Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania -cz. 8: Nausznikiprzeciwhałasowe z elektr. urządzeniami dźwiękowymi
 • EN 353-2
  Środki ochrony ind. chroniące przed upadkiem z wysokości - cz.2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
 • EN 354
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa
 • EN 355
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Amortyzatory
 • EN 358
  Pasy oraz linki ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające i zapobiegające upadkom z wysokości
 • EN 360
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne
 • EN 361
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa
 • EN 362
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki
 • EN 363
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania
 • EN 365
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - wymagania ogólne
 • 16EN 374-1
  Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania
 • 17EN 374-2
  Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
 • 18EN 374-3
  Rękawice chroniące przed subst. chem. i mikroorganizmami -część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie subst. chem.
 • EN 379
  Automatycznie przyciemniane filtry spawalnicze
 • 19EN 381-11
  Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -cz. 11: Wymagania dot. ochraniaczy górnych cz. tułowia
 • 20EN 381-5
  Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg
 • 21EN 381-7
  Odzież ochronna dla użytk. pilarek łańcuchowych przenośnych - cz. 7: Wymagania dla rękawic chron. przed przecięciem piłą łańc
 • 22EN 381-9
  Odzież ochronna dla użytk. pilarek łańcuchowych przenośnych
 • 23EN 388
  Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • EN 397
  Przemysłowe hełmy ochronne
 • EN 405
  Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami
 • 24EN 407
  Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
 • EN 420
  Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań
 • 25EN 421
  Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi
 • EN 458
  Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacjicodziennej i okresowej
 • 26EN 471
  Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego
 • 27EN 50321
  Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
 • 28EN 50365
  Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
 • 29EN 511
  Rękawice chroniące przed zimnem
 • 30EN 531
  Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących
 • 31EN 533
  Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem
 • 32EN 60903
  Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego
 • 33EN 659
  Sprzęt alpinistyczny - Haki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • 34EN 702
  Odzież ochronna - przed gorącem i płomieniem
 • EN 795
  Ochrona przed upadkiem z wysokości - urządzenia kotwiczące - wymagania ibadania
 • EN 812
  Przemysłowe hełmy lekkie
 • EN 813
  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - uprząż biodrowa
 • 35EN 943-1
  Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemik. - cz. 1
 • 36EN 943-2
  Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemik., łącznie z aerozolami i cząst. stałymi -cz. 2
 • EN ISO 10819
  Drgania i wstrząsy mechaniczne.Drgania oddziałujące na org. człowieka przez kończyny górne
 • 37EN ISO 11611
  Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych
 • 38EN ISO 11612
  Odzież ochronna - odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomienipłomieniem
 • EN ISO 13287
  Środki ochrony indywidualnej - obuwie - metoda badania odporności na poślizg
 • 39EN ISO 13982-1
  Odzież chroniąca przed cząstkami. stałymi - cz. 1.
 • 40EN ISO 13982-2
  Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - cz. 2
 • 41EN ISO 13998
  Odzież ochronna -- Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi
 • EN ISO 14116
  Odzież ochronna - ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem
 • 42EN ISO 17249
  Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową
 • EN ISO 20345
  Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne
 • EN ISO 20346
  Podstawowe dane i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego
 • EN ISO 20347
  Obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego/bezpiecznego)
 • 43EN ISO 20349
  Podano podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego
 • EN ISO 6529
  Odzież ochronna - ochrona przed sub. Chem. - wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów
 • EN ISO 6530
  Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi środkami chemicznymi - Badanie odporności materiałów na przesiąkanie cieczy
 

odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl odziez-robocza.pl

odziez-robocza.pl

Szycie odzieży

Mamy w ofercie także szycie odzieży specjalnie dopasowanej do Państwa firmy. Wykonujemy spersonalizowaną produkcje dostosowaną do Twoich wymagań i specyfikacji. Prześlijcie nam swój pomysł a przygotujemy produkt spełniający Wasze najśmielsze sny i plany.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą możliwością prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy dostarczą Państwu szczegółowych informacji o produkcji spersonalizowanej.

Nadruki

Nadruki wykonujemy między innymi takimi technikami jak: sitodruk, sitodruk transferowy, sublimacja, DTG, Flock, Subliflock. Wykonujemy także naszywki specjalne dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów i nadruki na elementach odblaskowych i flex.

Hafty

Oferujemy państwu haft najwyższej jakości jest to technika ozdabiania odzieży, najszlachetniejsza i zarazem oferującą najlepszą jakość. Stosujemy odpowiednie nici, które cechuje znakomita odporność na gotowanie i pranie chemiczne. Zajmuje się między innymi taki odmianami haftu: haft bezpośredni,haft aplikacji,haft 3D na czapkach,haftowane naszywki,haftowane emblematy,haft na ręcznikach.

Personalizacja

Umożliwiamy spersonalizowanie naszywek specjalnych gdzie pigment jest transferowany pod bardzo dużym naciskiem i wysoką temperaturą na przygotowany wcześniej i podklejony fizeliną materiał. Powierzchnia naszywki specjalnej (w przeciwieństwie do haftowanej) jest gładka. Ilość kolorów nie ma wpływu na cenę. Zaletą naszywek specjalnych imiennych jest możliwość zamówienia małego nakładu nawet jednej sztuki każdego wzoru.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.